20.04.2018

MILANO DESIGN WEEK 2018 Paola Lenti presenta ELEMENTI… rosa

Paola Lenti presenta ELEMENTI.